Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hlinsko

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hlinsko, hasicí přístroje Hlinsko, školení na hasicí přístroje Hlinsko, prodej hasicích systémů Hlinsko, prodej hasicích přístrojů Hlinsko, hasiva a hasicí příslušenství Hlinsko, Tepostop Hlinsko, firestop Hlinsko, hasicí systémy Hlinsko, hasicí zařízení Hlinsko, hasicí přístroje Hlinsko, požární ochrana Hlinsko, stabilní hasicí zařízení Hlinsko, lokální stabilní hasicí zařízení Hlinsko, automatický hasicí systém Hlinsko, samočinný hasicí systém Hlinsko, hasit CO2 Hlinsko, hasit oxid uhličitý Hlinsko, hasit s inergen Hlinsko, čisté hasivo Hlinsko, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hlinsko, vodní hasící přístroj Hlinsko, sněhový hasící přístroj Hlinsko, pěnový hasící přístroj Hlinsko, požární zabezpečení Hlinsko, požární bezpečnost Hlinsko, protipožární ochrana Hlinsko, servisní organizace hasících přístrojů Hlinsko, hasící syytémy serverovny Hlinsko,hasící filter Hlinsko, hasící přístroje pro cnc stroje Hlinsko, hasící systémy pro autobusy Hlinsko, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.