Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Grunta

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Grunta, hasicí přístroje Grunta, školení na hasicí přístroje Grunta, prodej hasicích systémů Grunta, prodej hasicích přístrojů Grunta, hasiva a hasicí příslušenství Grunta, Tepostop Grunta, firestop Grunta, hasicí systémy Grunta, hasicí zařízení Grunta, hasicí přístroje Grunta, požární ochrana Grunta, stabilní hasicí zařízení Grunta, lokální stabilní hasicí zařízení Grunta, automatický hasicí systém Grunta, samočinný hasicí systém Grunta, hasit CO2 Grunta, hasit oxid uhličitý Grunta, hasit s inergen Grunta, čisté hasivo Grunta, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Grunta, vodní hasící přístroj Grunta, sněhový hasící přístroj Grunta, pěnový hasící přístroj Grunta, požární zabezpečení Grunta, požární bezpečnost Grunta, protipožární ochrana Grunta, servisní organizace hasících přístrojů Grunta, hasící syytémy serverovny Grunta,hasící filter Grunta, hasící přístroje pro cnc stroje Grunta, hasící systémy pro autobusy Grunta, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.