Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobřínsko

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobřínsko, hasicí přístroje Dobřínsko, školení na hasicí přístroje Dobřínsko, prodej hasicích systémů Dobřínsko, prodej hasicích přístrojů Dobřínsko, hasiva a hasicí příslušenství Dobřínsko, Tepostop Dobřínsko, firestop Dobřínsko, hasicí systémy Dobřínsko, hasicí zařízení Dobřínsko, hasicí přístroje Dobřínsko, požární ochrana Dobřínsko, stabilní hasicí zařízení Dobřínsko, lokální stabilní hasicí zařízení Dobřínsko, automatický hasicí systém Dobřínsko, samočinný hasicí systém Dobřínsko, hasit CO2 Dobřínsko, hasit oxid uhličitý Dobřínsko, hasit s inergen Dobřínsko, čisté hasivo Dobřínsko, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobřínsko, vodní hasící přístroj Dobřínsko, sněhový hasící přístroj Dobřínsko, pěnový hasící přístroj Dobřínsko, požární zabezpečení Dobřínsko, požární bezpečnost Dobřínsko, protipožární ochrana Dobřínsko, servisní organizace hasících přístrojů Dobřínsko, hasící syytémy serverovny Dobřínsko,hasící filter Dobřínsko, hasící přístroje pro cnc stroje Dobřínsko, hasící systémy pro autobusy Dobřínsko, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.