Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Činěves

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Činěves, hasicí přístroje Činěves, školení na hasicí přístroje Činěves, prodej hasicích systémů Činěves, prodej hasicích přístrojů Činěves, hasiva a hasicí příslušenství Činěves, Tepostop Činěves, firestop Činěves, hasicí systémy Činěves, hasicí zařízení Činěves, hasicí přístroje Činěves, požární ochrana Činěves, stabilní hasicí zařízení Činěves, lokální stabilní hasicí zařízení Činěves, automatický hasicí systém Činěves, samočinný hasicí systém Činěves, hasit CO2 Činěves, hasit oxid uhličitý Činěves, hasit s inergen Činěves, čisté hasivo Činěves, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Činěves, vodní hasící přístroj Činěves, sněhový hasící přístroj Činěves, pěnový hasící přístroj Činěves, požární zabezpečení Činěves, požární bezpečnost Činěves, protipožární ochrana Činěves, servisní organizace hasících přístrojů Činěves, hasící syytémy serverovny Činěves,hasící filter Činěves, hasící přístroje pro cnc stroje Činěves, hasící systémy pro autobusy Činěves, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.