Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Černolice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Černolice, hasicí přístroje Černolice, školení na hasicí přístroje Černolice, prodej hasicích systémů Černolice, prodej hasicích přístrojů Černolice, hasiva a hasicí příslušenství Černolice, Tepostop Černolice, firestop Černolice, hasicí systémy Černolice, hasicí zařízení Černolice, hasicí přístroje Černolice, požární ochrana Černolice, stabilní hasicí zařízení Černolice, lokální stabilní hasicí zařízení Černolice, automatický hasicí systém Černolice, samočinný hasicí systém Černolice, hasit CO2 Černolice, hasit oxid uhličitý Černolice, hasit s inergen Černolice, čisté hasivo Černolice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Černolice, vodní hasící přístroj Černolice, sněhový hasící přístroj Černolice, pěnový hasící přístroj Černolice, požární zabezpečení Černolice, požární bezpečnost Černolice, protipožární ochrana Černolice, servisní organizace hasících přístrojů Černolice, hasící syytémy serverovny Černolice,hasící filter Černolice, hasící přístroje pro cnc stroje Černolice, hasící systémy pro autobusy Černolice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.