Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čeminy

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čeminy, hasicí přístroje Čeminy, školení na hasicí přístroje Čeminy, prodej hasicích systémů Čeminy, prodej hasicích přístrojů Čeminy, hasiva a hasicí příslušenství Čeminy, Tepostop Čeminy, firestop Čeminy, hasicí systémy Čeminy, hasicí zařízení Čeminy, hasicí přístroje Čeminy, požární ochrana Čeminy, stabilní hasicí zařízení Čeminy, lokální stabilní hasicí zařízení Čeminy, automatický hasicí systém Čeminy, samočinný hasicí systém Čeminy, hasit CO2 Čeminy, hasit oxid uhličitý Čeminy, hasit s inergen Čeminy, čisté hasivo Čeminy, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čeminy, vodní hasící přístroj Čeminy, sněhový hasící přístroj Čeminy, pěnový hasící přístroj Čeminy, požární zabezpečení Čeminy, požární bezpečnost Čeminy, protipožární ochrana Čeminy, servisní organizace hasících přístrojů Čeminy, hasící syytémy serverovny Čeminy,hasící filter Čeminy, hasící přístroje pro cnc stroje Čeminy, hasící systémy pro autobusy Čeminy, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.