Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bystré

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bystré, hasicí přístroje Bystré, školení na hasicí přístroje Bystré, prodej hasicích systémů Bystré, prodej hasicích přístrojů Bystré, hasiva a hasicí příslušenství Bystré, Tepostop Bystré, firestop Bystré, hasicí systémy Bystré, hasicí zařízení Bystré, hasicí přístroje Bystré, požární ochrana Bystré, stabilní hasicí zařízení Bystré, lokální stabilní hasicí zařízení Bystré, automatický hasicí systém Bystré, samočinný hasicí systém Bystré, hasit CO2 Bystré, hasit oxid uhličitý Bystré, hasit s inergen Bystré, čisté hasivo Bystré, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bystré, vodní hasící přístroj Bystré, sněhový hasící přístroj Bystré, pěnový hasící přístroj Bystré, požární zabezpečení Bystré, požární bezpečnost Bystré, protipožární ochrana Bystré, servisní organizace hasících přístrojů Bystré, hasící syytémy serverovny Bystré,hasící filter Bystré, hasící přístroje pro cnc stroje Bystré, hasící systémy pro autobusy Bystré, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.