Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Brodeslavy

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Brodeslavy, hasicí přístroje Brodeslavy, školení na hasicí přístroje Brodeslavy, prodej hasicích systémů Brodeslavy, prodej hasicích přístrojů Brodeslavy, hasiva a hasicí příslušenství Brodeslavy, Tepostop Brodeslavy, firestop Brodeslavy, hasicí systémy Brodeslavy, hasicí zařízení Brodeslavy, hasicí přístroje Brodeslavy, požární ochrana Brodeslavy, stabilní hasicí zařízení Brodeslavy, lokální stabilní hasicí zařízení Brodeslavy, automatický hasicí systém Brodeslavy, samočinný hasicí systém Brodeslavy, hasit CO2 Brodeslavy, hasit oxid uhličitý Brodeslavy, hasit s inergen Brodeslavy, čisté hasivo Brodeslavy, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Brodeslavy, vodní hasící přístroj Brodeslavy, sněhový hasící přístroj Brodeslavy, pěnový hasící přístroj Brodeslavy, požární zabezpečení Brodeslavy, požární bezpečnost Brodeslavy, protipožární ochrana Brodeslavy, servisní organizace hasících přístrojů Brodeslavy, hasící syytémy serverovny Brodeslavy,hasící filter Brodeslavy, hasící přístroje pro cnc stroje Brodeslavy, hasící systémy pro autobusy Brodeslavy, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.