Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bratřice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bratřice, hasicí přístroje Bratřice, školení na hasicí přístroje Bratřice, prodej hasicích systémů Bratřice, prodej hasicích přístrojů Bratřice, hasiva a hasicí příslušenství Bratřice, Tepostop Bratřice, firestop Bratřice, hasicí systémy Bratřice, hasicí zařízení Bratřice, hasicí přístroje Bratřice, požární ochrana Bratřice, stabilní hasicí zařízení Bratřice, lokální stabilní hasicí zařízení Bratřice, automatický hasicí systém Bratřice, samočinný hasicí systém Bratřice, hasit CO2 Bratřice, hasit oxid uhličitý Bratřice, hasit s inergen Bratřice, čisté hasivo Bratřice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bratřice, vodní hasící přístroj Bratřice, sněhový hasící přístroj Bratřice, pěnový hasící přístroj Bratřice, požární zabezpečení Bratřice, požární bezpečnost Bratřice, protipožární ochrana Bratřice, servisní organizace hasících přístrojů Bratřice, hasící syytémy serverovny Bratřice,hasící filter Bratřice, hasící přístroje pro cnc stroje Bratřice, hasící systémy pro autobusy Bratřice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.