Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bratřejov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bratřejov, hasicí přístroje Bratřejov, školení na hasicí přístroje Bratřejov, prodej hasicích systémů Bratřejov, prodej hasicích přístrojů Bratřejov, hasiva a hasicí příslušenství Bratřejov, Tepostop Bratřejov, firestop Bratřejov, hasicí systémy Bratřejov, hasicí zařízení Bratřejov, hasicí přístroje Bratřejov, požární ochrana Bratřejov, stabilní hasicí zařízení Bratřejov, lokální stabilní hasicí zařízení Bratřejov, automatický hasicí systém Bratřejov, samočinný hasicí systém Bratřejov, hasit CO2 Bratřejov, hasit oxid uhličitý Bratřejov, hasit s inergen Bratřejov, čisté hasivo Bratřejov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bratřejov, vodní hasící přístroj Bratřejov, sněhový hasící přístroj Bratřejov, pěnový hasící přístroj Bratřejov, požární zabezpečení Bratřejov, požární bezpečnost Bratřejov, protipožární ochrana Bratřejov, servisní organizace hasících přístrojů Bratřejov, hasící syytémy serverovny Bratřejov,hasící filter Bratřejov, hasící přístroje pro cnc stroje Bratřejov, hasící systémy pro autobusy Bratřejov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.