Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bojanovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bojanovice, hasicí přístroje Bojanovice, školení na hasicí přístroje Bojanovice, prodej hasicích systémů Bojanovice, prodej hasicích přístrojů Bojanovice, hasiva a hasicí příslušenství Bojanovice, Tepostop Bojanovice, firestop Bojanovice, hasicí systémy Bojanovice, hasicí zařízení Bojanovice, hasicí přístroje Bojanovice, požární ochrana Bojanovice, stabilní hasicí zařízení Bojanovice, lokální stabilní hasicí zařízení Bojanovice, automatický hasicí systém Bojanovice, samočinný hasicí systém Bojanovice, hasit CO2 Bojanovice, hasit oxid uhličitý Bojanovice, hasit s inergen Bojanovice, čisté hasivo Bojanovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bojanovice, vodní hasící přístroj Bojanovice, sněhový hasící přístroj Bojanovice, pěnový hasící přístroj Bojanovice, požární zabezpečení Bojanovice, požární bezpečnost Bojanovice, protipožární ochrana Bojanovice, servisní organizace hasících přístrojů Bojanovice, hasící syytémy serverovny Bojanovice,hasící filter Bojanovice, hasící přístroje pro cnc stroje Bojanovice, hasící systémy pro autobusy Bojanovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.