Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bílence

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bílence, hasicí přístroje Bílence, školení na hasicí přístroje Bílence, prodej hasicích systémů Bílence, prodej hasicích přístrojů Bílence, hasiva a hasicí příslušenství Bílence, Tepostop Bílence, firestop Bílence, hasicí systémy Bílence, hasicí zařízení Bílence, hasicí přístroje Bílence, požární ochrana Bílence, stabilní hasicí zařízení Bílence, lokální stabilní hasicí zařízení Bílence, automatický hasicí systém Bílence, samočinný hasicí systém Bílence, hasit CO2 Bílence, hasit oxid uhličitý Bílence, hasit s inergen Bílence, čisté hasivo Bílence, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bílence, vodní hasící přístroj Bílence, sněhový hasící přístroj Bílence, pěnový hasící přístroj Bílence, požární zabezpečení Bílence, požární bezpečnost Bílence, protipožární ochrana Bílence, servisní organizace hasících přístrojů Bílence, hasící syytémy serverovny Bílence,hasící filter Bílence, hasící přístroje pro cnc stroje Bílence, hasící systémy pro autobusy Bílence, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.