Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Banín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Banín, hasicí přístroje Banín, školení na hasicí přístroje Banín, prodej hasicích systémů Banín, prodej hasicích přístrojů Banín, hasiva a hasicí příslušenství Banín, Tepostop Banín, firestop Banín, hasicí systémy Banín, hasicí zařízení Banín, hasicí přístroje Banín, požární ochrana Banín, stabilní hasicí zařízení Banín, lokální stabilní hasicí zařízení Banín, automatický hasicí systém Banín, samočinný hasicí systém Banín, hasit CO2 Banín, hasit oxid uhličitý Banín, hasit s inergen Banín, čisté hasivo Banín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Banín, vodní hasící přístroj Banín, sněhový hasící přístroj Banín, pěnový hasící přístroj Banín, požární zabezpečení Banín, požární bezpečnost Banín, protipožární ochrana Banín, servisní organizace hasících přístrojů Banín, hasící syytémy serverovny Banín,hasící filter Banín, hasící přístroje pro cnc stroje Banín, hasící systémy pro autobusy Banín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.