Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Archlebov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Archlebov, hasicí přístroje Archlebov, školení na hasicí přístroje Archlebov, prodej hasicích systémů Archlebov, prodej hasicích přístrojů Archlebov, hasiva a hasicí příslušenství Archlebov, Tepostop Archlebov, firestop Archlebov, hasicí systémy Archlebov, hasicí zařízení Archlebov, hasicí přístroje Archlebov, požární ochrana Archlebov, stabilní hasicí zařízení Archlebov, lokální stabilní hasicí zařízení Archlebov, automatický hasicí systém Archlebov, samočinný hasicí systém Archlebov, hasit CO2 Archlebov, hasit oxid uhličitý Archlebov, hasit s inergen Archlebov, čisté hasivo Archlebov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Archlebov, vodní hasící přístroj Archlebov, sněhový hasící přístroj Archlebov, pěnový hasící přístroj Archlebov, požární zabezpečení Archlebov, požární bezpečnost Archlebov, protipožární ochrana Archlebov, servisní organizace hasících přístrojů Archlebov, hasící syytémy serverovny Archlebov,hasící filter Archlebov, hasící přístroje pro cnc stroje Archlebov, hasící systémy pro autobusy Archlebov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.