Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hoslovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hoslovice, hasicí přístroje Hoslovice, školení na hasicí přístroje Hoslovice, prodej hasicích systémů Hoslovice, prodej hasicích přístrojů Hoslovice, hasiva a hasicí příslušenství Hoslovice, Tepostop Hoslovice, firestop Hoslovice, hasicí systémy Hoslovice, hasicí zařízení Hoslovice, hasicí přístroje Hoslovice, požární ochrana Hoslovice, stabilní hasicí zařízení Hoslovice, lokální stabilní hasicí zařízení Hoslovice, automatický hasicí systém Hoslovice, samočinný hasicí systém Hoslovice, hasit CO2 Hoslovice, hasit oxid uhličitý Hoslovice, hasit s inergen Hoslovice, čisté hasivo Hoslovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hoslovice, vodní hasící přístroj Hoslovice, sněhový hasící přístroj Hoslovice, pěnový hasící přístroj Hoslovice, požární zabezpečení Hoslovice, požární bezpečnost Hoslovice, protipožární ochrana Hoslovice, servisní organizace hasících přístrojů Hoslovice, hasící syytémy serverovny Hoslovice,hasící filter Hoslovice, hasící přístroje pro cnc stroje Hoslovice, hasící systémy pro autobusy Hoslovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.