Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Holany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Holany, hasicí přístroje Holany, školení na hasicí přístroje Holany, prodej hasicích systémů Holany, prodej hasicích přístrojů Holany, hasiva a hasicí příslušenství Holany, Tepostop Holany, firestop Holany, hasicí systémy Holany, hasicí zařízení Holany, hasicí přístroje Holany, požární ochrana Holany, stabilní hasicí zařízení Holany, lokální stabilní hasicí zařízení Holany, automatický hasicí systém Holany, samočinný hasicí systém Holany, hasit CO2 Holany, hasit oxid uhličitý Holany, hasit s inergen Holany, čisté hasivo Holany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Holany, vodní hasící přístroj Holany, sněhový hasící přístroj Holany, pěnový hasící přístroj Holany, požární zabezpečení Holany, požární bezpečnost Holany, protipožární ochrana Holany, servisní organizace hasících přístrojů Holany, hasící syytémy serverovny Holany,hasící filter Holany, hasící přístroje pro cnc stroje Holany, hasící systémy pro autobusy Holany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.