Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Francova Lhota

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Francova Lhota, hasicí přístroje Francova Lhota, školení na hasicí přístroje Francova Lhota, prodej hasicích systémů Francova Lhota, prodej hasicích přístrojů Francova Lhota, hasiva a hasicí příslušenství Francova Lhota, Tepostop Francova Lhota, firestop Francova Lhota, hasicí systémy Francova Lhota, hasicí zařízení Francova Lhota, hasicí přístroje Francova Lhota, požární ochrana Francova Lhota, stabilní hasicí zařízení Francova Lhota, lokální stabilní hasicí zařízení Francova Lhota, automatický hasicí systém Francova Lhota, samočinný hasicí systém Francova Lhota, hasit CO2 Francova Lhota, hasit oxid uhličitý Francova Lhota, hasit s inergen Francova Lhota, čisté hasivo Francova Lhota, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Francova Lhota, vodní hasící přístroj Francova Lhota, sněhový hasící přístroj Francova Lhota, pěnový hasící přístroj Francova Lhota, požární zabezpečení Francova Lhota, požární bezpečnost Francova Lhota, protipožární ochrana Francova Lhota, servisní organizace hasících přístrojů Francova Lhota, hasící syytémy serverovny Francova Lhota,hasící filter Francova Lhota, hasící přístroje pro cnc stroje Francova Lhota, hasící systémy pro autobusy Francova Lhota, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.