Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dunajovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dunajovice, hasicí přístroje Dunajovice, školení na hasicí přístroje Dunajovice, prodej hasicích systémů Dunajovice, prodej hasicích přístrojů Dunajovice, hasiva a hasicí příslušenství Dunajovice, Tepostop Dunajovice, firestop Dunajovice, hasicí systémy Dunajovice, hasicí zařízení Dunajovice, hasicí přístroje Dunajovice, požární ochrana Dunajovice, stabilní hasicí zařízení Dunajovice, lokální stabilní hasicí zařízení Dunajovice, automatický hasicí systém Dunajovice, samočinný hasicí systém Dunajovice, hasit CO2 Dunajovice, hasit oxid uhličitý Dunajovice, hasit s inergen Dunajovice, čisté hasivo Dunajovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dunajovice, vodní hasící přístroj Dunajovice, sněhový hasící přístroj Dunajovice, pěnový hasící přístroj Dunajovice, požární zabezpečení Dunajovice, požární bezpečnost Dunajovice, protipožární ochrana Dunajovice, servisní organizace hasících přístrojů Dunajovice, hasící syytémy serverovny Dunajovice,hasící filter Dunajovice, hasící přístroje pro cnc stroje Dunajovice, hasící systémy pro autobusy Dunajovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.