Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Řasnice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Řasnice, hasicí přístroje Dolní Řasnice, školení na hasicí přístroje Dolní Řasnice, prodej hasicích systémů Dolní Řasnice, prodej hasicích přístrojů Dolní Řasnice, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Řasnice, Tepostop Dolní Řasnice, firestop Dolní Řasnice, hasicí systémy Dolní Řasnice, hasicí zařízení Dolní Řasnice, hasicí přístroje Dolní Řasnice, požární ochrana Dolní Řasnice, stabilní hasicí zařízení Dolní Řasnice, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Řasnice, automatický hasicí systém Dolní Řasnice, samočinný hasicí systém Dolní Řasnice, hasit CO2 Dolní Řasnice, hasit oxid uhličitý Dolní Řasnice, hasit s inergen Dolní Řasnice, čisté hasivo Dolní Řasnice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Řasnice, vodní hasící přístroj Dolní Řasnice, sněhový hasící přístroj Dolní Řasnice, pěnový hasící přístroj Dolní Řasnice, požární zabezpečení Dolní Řasnice, požární bezpečnost Dolní Řasnice, protipožární ochrana Dolní Řasnice, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Řasnice, hasící syytémy serverovny Dolní Řasnice,hasící filter Dolní Řasnice, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Řasnice, hasící systémy pro autobusy Dolní Řasnice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.