Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobrovítov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobrovítov, hasicí přístroje Dobrovítov, školení na hasicí přístroje Dobrovítov, prodej hasicích systémů Dobrovítov, prodej hasicích přístrojů Dobrovítov, hasiva a hasicí příslušenství Dobrovítov, Tepostop Dobrovítov, firestop Dobrovítov, hasicí systémy Dobrovítov, hasicí zařízení Dobrovítov, hasicí přístroje Dobrovítov, požární ochrana Dobrovítov, stabilní hasicí zařízení Dobrovítov, lokální stabilní hasicí zařízení Dobrovítov, automatický hasicí systém Dobrovítov, samočinný hasicí systém Dobrovítov, hasit CO2 Dobrovítov, hasit oxid uhličitý Dobrovítov, hasit s inergen Dobrovítov, čisté hasivo Dobrovítov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobrovítov, vodní hasící přístroj Dobrovítov, sněhový hasící přístroj Dobrovítov, pěnový hasící přístroj Dobrovítov, požární zabezpečení Dobrovítov, požární bezpečnost Dobrovítov, protipožární ochrana Dobrovítov, servisní organizace hasících přístrojů Dobrovítov, hasící syytémy serverovny Dobrovítov,hasící filter Dobrovítov, hasící přístroje pro cnc stroje Dobrovítov, hasící systémy pro autobusy Dobrovítov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.