Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dešov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dešov, hasicí přístroje Dešov, školení na hasicí přístroje Dešov, prodej hasicích systémů Dešov, prodej hasicích přístrojů Dešov, hasiva a hasicí příslušenství Dešov, Tepostop Dešov, firestop Dešov, hasicí systémy Dešov, hasicí zařízení Dešov, hasicí přístroje Dešov, požární ochrana Dešov, stabilní hasicí zařízení Dešov, lokální stabilní hasicí zařízení Dešov, automatický hasicí systém Dešov, samočinný hasicí systém Dešov, hasit CO2 Dešov, hasit oxid uhličitý Dešov, hasit s inergen Dešov, čisté hasivo Dešov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dešov, vodní hasící přístroj Dešov, sněhový hasící přístroj Dešov, pěnový hasící přístroj Dešov, požární zabezpečení Dešov, požární bezpečnost Dešov, protipožární ochrana Dešov, servisní organizace hasících přístrojů Dešov, hasící syytémy serverovny Dešov,hasící filter Dešov, hasící přístroje pro cnc stroje Dešov, hasící systémy pro autobusy Dešov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.