Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Ctiboř

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Ctiboř, hasicí přístroje Ctiboř, školení na hasicí přístroje Ctiboř, prodej hasicích systémů Ctiboř, prodej hasicích přístrojů Ctiboř, hasiva a hasicí příslušenství Ctiboř, Tepostop Ctiboř, firestop Ctiboř, hasicí systémy Ctiboř, hasicí zařízení Ctiboř, hasicí přístroje Ctiboř, požární ochrana Ctiboř, stabilní hasicí zařízení Ctiboř, lokální stabilní hasicí zařízení Ctiboř, automatický hasicí systém Ctiboř, samočinný hasicí systém Ctiboř, hasit CO2 Ctiboř, hasit oxid uhličitý Ctiboř, hasit s inergen Ctiboř, čisté hasivo Ctiboř, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Ctiboř, vodní hasící přístroj Ctiboř, sněhový hasící přístroj Ctiboř, pěnový hasící přístroj Ctiboř, požární zabezpečení Ctiboř, požární bezpečnost Ctiboř, protipožární ochrana Ctiboř, servisní organizace hasících přístrojů Ctiboř, hasící syytémy serverovny Ctiboř,hasící filter Ctiboř, hasící přístroje pro cnc stroje Ctiboř, hasící systémy pro autobusy Ctiboř, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.