Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čistá

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čistá, hasicí přístroje Čistá, školení na hasicí přístroje Čistá, prodej hasicích systémů Čistá, prodej hasicích přístrojů Čistá, hasiva a hasicí příslušenství Čistá, Tepostop Čistá, firestop Čistá, hasicí systémy Čistá, hasicí zařízení Čistá, hasicí přístroje Čistá, požární ochrana Čistá, stabilní hasicí zařízení Čistá, lokální stabilní hasicí zařízení Čistá, automatický hasicí systém Čistá, samočinný hasicí systém Čistá, hasit CO2 Čistá, hasit oxid uhličitý Čistá, hasit s inergen Čistá, čisté hasivo Čistá, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čistá, vodní hasící přístroj Čistá, sněhový hasící přístroj Čistá, pěnový hasící přístroj Čistá, požární zabezpečení Čistá, požární bezpečnost Čistá, protipožární ochrana Čistá, servisní organizace hasících přístrojů Čistá, hasící syytémy serverovny Čistá,hasící filter Čistá, hasící přístroje pro cnc stroje Čistá, hasící systémy pro autobusy Čistá, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.