Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čilec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čilec, hasicí přístroje Čilec, školení na hasicí přístroje Čilec, prodej hasicích systémů Čilec, prodej hasicích přístrojů Čilec, hasiva a hasicí příslušenství Čilec, Tepostop Čilec, firestop Čilec, hasicí systémy Čilec, hasicí zařízení Čilec, hasicí přístroje Čilec, požární ochrana Čilec, stabilní hasicí zařízení Čilec, lokální stabilní hasicí zařízení Čilec, automatický hasicí systém Čilec, samočinný hasicí systém Čilec, hasit CO2 Čilec, hasit oxid uhličitý Čilec, hasit s inergen Čilec, čisté hasivo Čilec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čilec, vodní hasící přístroj Čilec, sněhový hasící přístroj Čilec, pěnový hasící přístroj Čilec, požární zabezpečení Čilec, požární bezpečnost Čilec, protipožární ochrana Čilec, servisní organizace hasících přístrojů Čilec, hasící syytémy serverovny Čilec,hasící filter Čilec, hasící přístroje pro cnc stroje Čilec, hasící systémy pro autobusy Čilec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.