Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čejkovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čejkovice, hasicí přístroje Čejkovice, školení na hasicí přístroje Čejkovice, prodej hasicích systémů Čejkovice, prodej hasicích přístrojů Čejkovice, hasiva a hasicí příslušenství Čejkovice, Tepostop Čejkovice, firestop Čejkovice, hasicí systémy Čejkovice, hasicí zařízení Čejkovice, hasicí přístroje Čejkovice, požární ochrana Čejkovice, stabilní hasicí zařízení Čejkovice, lokální stabilní hasicí zařízení Čejkovice, automatický hasicí systém Čejkovice, samočinný hasicí systém Čejkovice, hasit CO2 Čejkovice, hasit oxid uhličitý Čejkovice, hasit s inergen Čejkovice, čisté hasivo Čejkovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čejkovice, vodní hasící přístroj Čejkovice, sněhový hasící přístroj Čejkovice, pěnový hasící přístroj Čejkovice, požární zabezpečení Čejkovice, požární bezpečnost Čejkovice, protipožární ochrana Čejkovice, servisní organizace hasících přístrojů Čejkovice, hasící syytémy serverovny Čejkovice,hasící filter Čejkovice, hasící přístroje pro cnc stroje Čejkovice, hasící systémy pro autobusy Čejkovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.