Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bystřany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bystřany, hasicí přístroje Bystřany, školení na hasicí přístroje Bystřany, prodej hasicích systémů Bystřany, prodej hasicích přístrojů Bystřany, hasiva a hasicí příslušenství Bystřany, Tepostop Bystřany, firestop Bystřany, hasicí systémy Bystřany, hasicí zařízení Bystřany, hasicí přístroje Bystřany, požární ochrana Bystřany, stabilní hasicí zařízení Bystřany, lokální stabilní hasicí zařízení Bystřany, automatický hasicí systém Bystřany, samočinný hasicí systém Bystřany, hasit CO2 Bystřany, hasit oxid uhličitý Bystřany, hasit s inergen Bystřany, čisté hasivo Bystřany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bystřany, vodní hasící přístroj Bystřany, sněhový hasící přístroj Bystřany, pěnový hasící přístroj Bystřany, požární zabezpečení Bystřany, požární bezpečnost Bystřany, protipožární ochrana Bystřany, servisní organizace hasících přístrojů Bystřany, hasící syytémy serverovny Bystřany,hasící filter Bystřany, hasící přístroje pro cnc stroje Bystřany, hasící systémy pro autobusy Bystřany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.