Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Budyně nad Ohří

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Budyně nad Ohří, hasicí přístroje Budyně nad Ohří, školení na hasicí přístroje Budyně nad Ohří, prodej hasicích systémů Budyně nad Ohří, prodej hasicích přístrojů Budyně nad Ohří, hasiva a hasicí příslušenství Budyně nad Ohří, Tepostop Budyně nad Ohří, firestop Budyně nad Ohří, hasicí systémy Budyně nad Ohří, hasicí zařízení Budyně nad Ohří, hasicí přístroje Budyně nad Ohří, požární ochrana Budyně nad Ohří, stabilní hasicí zařízení Budyně nad Ohří, lokální stabilní hasicí zařízení Budyně nad Ohří, automatický hasicí systém Budyně nad Ohří, samočinný hasicí systém Budyně nad Ohří, hasit CO2 Budyně nad Ohří, hasit oxid uhličitý Budyně nad Ohří, hasit s inergen Budyně nad Ohří, čisté hasivo Budyně nad Ohří, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Budyně nad Ohří, vodní hasící přístroj Budyně nad Ohří, sněhový hasící přístroj Budyně nad Ohří, pěnový hasící přístroj Budyně nad Ohří, požární zabezpečení Budyně nad Ohří, požární bezpečnost Budyně nad Ohří, protipožární ochrana Budyně nad Ohří, servisní organizace hasících přístrojů Budyně nad Ohří, hasící syytémy serverovny Budyně nad Ohří,hasící filter Budyně nad Ohří, hasící přístroje pro cnc stroje Budyně nad Ohří, hasící systémy pro autobusy Budyně nad Ohří, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.