Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Branky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Branky, hasicí přístroje Branky, školení na hasicí přístroje Branky, prodej hasicích systémů Branky, prodej hasicích přístrojů Branky, hasiva a hasicí příslušenství Branky, Tepostop Branky, firestop Branky, hasicí systémy Branky, hasicí zařízení Branky, hasicí přístroje Branky, požární ochrana Branky, stabilní hasicí zařízení Branky, lokální stabilní hasicí zařízení Branky, automatický hasicí systém Branky, samočinný hasicí systém Branky, hasit CO2 Branky, hasit oxid uhličitý Branky, hasit s inergen Branky, čisté hasivo Branky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Branky, vodní hasící přístroj Branky, sněhový hasící přístroj Branky, pěnový hasící přístroj Branky, požární zabezpečení Branky, požární bezpečnost Branky, protipožární ochrana Branky, servisní organizace hasících přístrojů Branky, hasící syytémy serverovny Branky,hasící filter Branky, hasící přístroje pro cnc stroje Branky, hasící systémy pro autobusy Branky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.