Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Běstvina

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Běstvina, hasicí přístroje Běstvina, školení na hasicí přístroje Běstvina, prodej hasicích systémů Běstvina, prodej hasicích přístrojů Běstvina, hasiva a hasicí příslušenství Běstvina, Tepostop Běstvina, firestop Běstvina, hasicí systémy Běstvina, hasicí zařízení Běstvina, hasicí přístroje Běstvina, požární ochrana Běstvina, stabilní hasicí zařízení Běstvina, lokální stabilní hasicí zařízení Běstvina, automatický hasicí systém Běstvina, samočinný hasicí systém Běstvina, hasit CO2 Běstvina, hasit oxid uhličitý Běstvina, hasit s inergen Běstvina, čisté hasivo Běstvina, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Běstvina, vodní hasící přístroj Běstvina, sněhový hasící přístroj Běstvina, pěnový hasící přístroj Běstvina, požární zabezpečení Běstvina, požární bezpečnost Běstvina, protipožární ochrana Běstvina, servisní organizace hasících přístrojů Běstvina, hasící syytémy serverovny Běstvina,hasící filter Běstvina, hasící přístroje pro cnc stroje Běstvina, hasící systémy pro autobusy Běstvina, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.