Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Heřmanice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Heřmanice, hasicí přístroje Heřmanice, školení na hasicí přístroje Heřmanice, prodej hasicích systémů Heřmanice, prodej hasicích přístrojů Heřmanice, hasiva a hasicí příslušenství Heřmanice, Tepostop Heřmanice, firestop Heřmanice, hasicí systémy Heřmanice, hasicí zařízení Heřmanice, hasicí přístroje Heřmanice, požární ochrana Heřmanice, stabilní hasicí zařízení Heřmanice, lokální stabilní hasicí zařízení Heřmanice, automatický hasicí systém Heřmanice, samočinný hasicí systém Heřmanice, hasit CO2 Heřmanice, hasit oxid uhličitý Heřmanice, hasit s inergen Heřmanice, čisté hasivo Heřmanice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Heřmanice, vodní hasící přístroj Heřmanice, sněhový hasící přístroj Heřmanice, pěnový hasící přístroj Heřmanice, požární zabezpečení Heřmanice, požární bezpečnost Heřmanice, protipožární ochrana Heřmanice, servisní organizace hasících přístrojů Heřmanice, hasící syytémy serverovny Heřmanice,hasící filter Heřmanice, hasící přístroje pro cnc stroje Heřmanice, hasící systémy pro autobusy Heřmanice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.