Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Gruna

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Gruna, hasicí přístroje Gruna, školení na hasicí přístroje Gruna, prodej hasicích systémů Gruna, prodej hasicích přístrojů Gruna, hasiva a hasicí příslušenství Gruna, Tepostop Gruna, firestop Gruna, hasicí systémy Gruna, hasicí zařízení Gruna, hasicí přístroje Gruna, požární ochrana Gruna, stabilní hasicí zařízení Gruna, lokální stabilní hasicí zařízení Gruna, automatický hasicí systém Gruna, samočinný hasicí systém Gruna, hasit CO2 Gruna, hasit oxid uhličitý Gruna, hasit s inergen Gruna, čisté hasivo Gruna, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Gruna, vodní hasící přístroj Gruna, sněhový hasící přístroj Gruna, pěnový hasící přístroj Gruna, požární zabezpečení Gruna, požární bezpečnost Gruna, protipožární ochrana Gruna, servisní organizace hasících přístrojů Gruna, hasící syytémy serverovny Gruna,hasící filter Gruna, hasící přístroje pro cnc stroje Gruna, hasící systémy pro autobusy Gruna, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.