Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dvory

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dvory, hasicí přístroje Dvory, školení na hasicí přístroje Dvory, prodej hasicích systémů Dvory, prodej hasicích přístrojů Dvory, hasiva a hasicí příslušenství Dvory, Tepostop Dvory, firestop Dvory, hasicí systémy Dvory, hasicí zařízení Dvory, hasicí přístroje Dvory, požární ochrana Dvory, stabilní hasicí zařízení Dvory, lokální stabilní hasicí zařízení Dvory, automatický hasicí systém Dvory, samočinný hasicí systém Dvory, hasit CO2 Dvory, hasit oxid uhličitý Dvory, hasit s inergen Dvory, čisté hasivo Dvory, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dvory, vodní hasící přístroj Dvory, sněhový hasící přístroj Dvory, pěnový hasící přístroj Dvory, požární zabezpečení Dvory, požární bezpečnost Dvory, protipožární ochrana Dvory, servisní organizace hasících přístrojů Dvory, hasící syytémy serverovny Dvory,hasící filter Dvory, hasící přístroje pro cnc stroje Dvory, hasící systémy pro autobusy Dvory, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.