Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Drážov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Drážov, hasicí přístroje Drážov, školení na hasicí přístroje Drážov, prodej hasicích systémů Drážov, prodej hasicích přístrojů Drážov, hasiva a hasicí příslušenství Drážov, Tepostop Drážov, firestop Drážov, hasicí systémy Drážov, hasicí zařízení Drážov, hasicí přístroje Drážov, požární ochrana Drážov, stabilní hasicí zařízení Drážov, lokální stabilní hasicí zařízení Drážov, automatický hasicí systém Drážov, samočinný hasicí systém Drážov, hasit CO2 Drážov, hasit oxid uhličitý Drážov, hasit s inergen Drážov, čisté hasivo Drážov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Drážov, vodní hasící přístroj Drážov, sněhový hasící přístroj Drážov, pěnový hasící přístroj Drážov, požární zabezpečení Drážov, požární bezpečnost Drážov, protipožární ochrana Drážov, servisní organizace hasících přístrojů Drážov, hasící syytémy serverovny Drážov,hasící filter Drážov, hasící přístroje pro cnc stroje Drážov, hasící systémy pro autobusy Drážov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.