Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Chvatliny

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Chvatliny, hasicí přístroje Dolní Chvatliny, školení na hasicí přístroje Dolní Chvatliny, prodej hasicích systémů Dolní Chvatliny, prodej hasicích přístrojů Dolní Chvatliny, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Chvatliny, Tepostop Dolní Chvatliny, firestop Dolní Chvatliny, hasicí systémy Dolní Chvatliny, hasicí zařízení Dolní Chvatliny, hasicí přístroje Dolní Chvatliny, požární ochrana Dolní Chvatliny, stabilní hasicí zařízení Dolní Chvatliny, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Chvatliny, automatický hasicí systém Dolní Chvatliny, samočinný hasicí systém Dolní Chvatliny, hasit CO2 Dolní Chvatliny, hasit oxid uhličitý Dolní Chvatliny, hasit s inergen Dolní Chvatliny, čisté hasivo Dolní Chvatliny, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Chvatliny, vodní hasící přístroj Dolní Chvatliny, sněhový hasící přístroj Dolní Chvatliny, pěnový hasící přístroj Dolní Chvatliny, požární zabezpečení Dolní Chvatliny, požární bezpečnost Dolní Chvatliny, protipožární ochrana Dolní Chvatliny, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Chvatliny, hasící syytémy serverovny Dolní Chvatliny,hasící filter Dolní Chvatliny, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Chvatliny, hasící systémy pro autobusy Dolní Chvatliny, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.