Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dívčí Kopy

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dívčí Kopy, hasicí přístroje Dívčí Kopy, školení na hasicí přístroje Dívčí Kopy, prodej hasicích systémů Dívčí Kopy, prodej hasicích přístrojů Dívčí Kopy, hasiva a hasicí příslušenství Dívčí Kopy, Tepostop Dívčí Kopy, firestop Dívčí Kopy, hasicí systémy Dívčí Kopy, hasicí zařízení Dívčí Kopy, hasicí přístroje Dívčí Kopy, požární ochrana Dívčí Kopy, stabilní hasicí zařízení Dívčí Kopy, lokální stabilní hasicí zařízení Dívčí Kopy, automatický hasicí systém Dívčí Kopy, samočinný hasicí systém Dívčí Kopy, hasit CO2 Dívčí Kopy, hasit oxid uhličitý Dívčí Kopy, hasit s inergen Dívčí Kopy, čisté hasivo Dívčí Kopy, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dívčí Kopy, vodní hasící přístroj Dívčí Kopy, sněhový hasící přístroj Dívčí Kopy, pěnový hasící přístroj Dívčí Kopy, požární zabezpečení Dívčí Kopy, požární bezpečnost Dívčí Kopy, protipožární ochrana Dívčí Kopy, servisní organizace hasících přístrojů Dívčí Kopy, hasící syytémy serverovny Dívčí Kopy,hasící filter Dívčí Kopy, hasící přístroje pro cnc stroje Dívčí Kopy, hasící systémy pro autobusy Dívčí Kopy, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.