Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Císařov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Císařov, hasicí přístroje Císařov, školení na hasicí přístroje Císařov, prodej hasicích systémů Císařov, prodej hasicích přístrojů Císařov, hasiva a hasicí příslušenství Císařov, Tepostop Císařov, firestop Císařov, hasicí systémy Císařov, hasicí zařízení Císařov, hasicí přístroje Císařov, požární ochrana Císařov, stabilní hasicí zařízení Císařov, lokální stabilní hasicí zařízení Císařov, automatický hasicí systém Císařov, samočinný hasicí systém Císařov, hasit CO2 Císařov, hasit oxid uhličitý Císařov, hasit s inergen Císařov, čisté hasivo Císařov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Císařov, vodní hasící přístroj Císařov, sněhový hasící přístroj Císařov, pěnový hasící přístroj Císařov, požární zabezpečení Císařov, požární bezpečnost Císařov, protipožární ochrana Císařov, servisní organizace hasících přístrojů Císařov, hasící syytémy serverovny Císařov,hasící filter Císařov, hasící přístroje pro cnc stroje Císařov, hasící systémy pro autobusy Císařov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.