Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Havlovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Havlovice, hasicí přístroje Havlovice, školení na hasicí přístroje Havlovice, prodej hasicích systémů Havlovice, prodej hasicích přístrojů Havlovice, hasiva a hasicí příslušenství Havlovice, Tepostop Havlovice, firestop Havlovice, hasicí systémy Havlovice, hasicí zařízení Havlovice, hasicí přístroje Havlovice, požární ochrana Havlovice, stabilní hasicí zařízení Havlovice, lokální stabilní hasicí zařízení Havlovice, automatický hasicí systém Havlovice, samočinný hasicí systém Havlovice, hasit CO2 Havlovice, hasit oxid uhličitý Havlovice, hasit s inergen Havlovice, čisté hasivo Havlovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Havlovice, vodní hasící přístroj Havlovice, sněhový hasící přístroj Havlovice, pěnový hasící přístroj Havlovice, požární zabezpečení Havlovice, požární bezpečnost Havlovice, protipožární ochrana Havlovice, servisní organizace hasících přístrojů Havlovice, hasící syytémy serverovny Havlovice,hasící filter Havlovice, hasící přístroje pro cnc stroje Havlovice, hasící systémy pro autobusy Havlovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.