Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Česká Rybná

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Česká Rybná, hasicí přístroje Česká Rybná, školení na hasicí přístroje Česká Rybná, prodej hasicích systémů Česká Rybná, prodej hasicích přístrojů Česká Rybná, hasiva a hasicí příslušenství Česká Rybná, Tepostop Česká Rybná, firestop Česká Rybná, hasicí systémy Česká Rybná, hasicí zařízení Česká Rybná, hasicí přístroje Česká Rybná, požární ochrana Česká Rybná, stabilní hasicí zařízení Česká Rybná, lokální stabilní hasicí zařízení Česká Rybná, automatický hasicí systém Česká Rybná, samočinný hasicí systém Česká Rybná, hasit CO2 Česká Rybná, hasit oxid uhličitý Česká Rybná, hasit s inergen Česká Rybná, čisté hasivo Česká Rybná, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Česká Rybná, vodní hasící přístroj Česká Rybná, sněhový hasící přístroj Česká Rybná, pěnový hasící přístroj Česká Rybná, požární zabezpečení Česká Rybná, požární bezpečnost Česká Rybná, protipožární ochrana Česká Rybná, servisní organizace hasících přístrojů Česká Rybná, hasící syytémy serverovny Česká Rybná,hasící filter Česká Rybná, hasící přístroje pro cnc stroje Česká Rybná, hasící systémy pro autobusy Česká Rybná, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.