Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bohušov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bohušov, hasicí přístroje Bohušov, školení na hasicí přístroje Bohušov, prodej hasicích systémů Bohušov, prodej hasicích přístrojů Bohušov, hasiva a hasicí příslušenství Bohušov, Tepostop Bohušov, firestop Bohušov, hasicí systémy Bohušov, hasicí zařízení Bohušov, hasicí přístroje Bohušov, požární ochrana Bohušov, stabilní hasicí zařízení Bohušov, lokální stabilní hasicí zařízení Bohušov, automatický hasicí systém Bohušov, samočinný hasicí systém Bohušov, hasit CO2 Bohušov, hasit oxid uhličitý Bohušov, hasit s inergen Bohušov, čisté hasivo Bohušov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bohušov, vodní hasící přístroj Bohušov, sněhový hasící přístroj Bohušov, pěnový hasící přístroj Bohušov, požární zabezpečení Bohušov, požární bezpečnost Bohušov, protipožární ochrana Bohušov, servisní organizace hasících přístrojů Bohušov, hasící syytémy serverovny Bohušov,hasící filter Bohušov, hasící přístroje pro cnc stroje Bohušov, hasící systémy pro autobusy Bohušov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.