Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bílá Lhota

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bílá Lhota, hasicí přístroje Bílá Lhota, školení na hasicí přístroje Bílá Lhota, prodej hasicích systémů Bílá Lhota, prodej hasicích přístrojů Bílá Lhota, hasiva a hasicí příslušenství Bílá Lhota, Tepostop Bílá Lhota, firestop Bílá Lhota, hasicí systémy Bílá Lhota, hasicí zařízení Bílá Lhota, hasicí přístroje Bílá Lhota, požární ochrana Bílá Lhota, stabilní hasicí zařízení Bílá Lhota, lokální stabilní hasicí zařízení Bílá Lhota, automatický hasicí systém Bílá Lhota, samočinný hasicí systém Bílá Lhota, hasit CO2 Bílá Lhota, hasit oxid uhličitý Bílá Lhota, hasit s inergen Bílá Lhota, čisté hasivo Bílá Lhota, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bílá Lhota, vodní hasící přístroj Bílá Lhota, sněhový hasící přístroj Bílá Lhota, pěnový hasící přístroj Bílá Lhota, požární zabezpečení Bílá Lhota, požární bezpečnost Bílá Lhota, protipožární ochrana Bílá Lhota, servisní organizace hasících přístrojů Bílá Lhota, hasící syytémy serverovny Bílá Lhota,hasící filter Bílá Lhota, hasící přístroje pro cnc stroje Bílá Lhota, hasící systémy pro autobusy Bílá Lhota, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.