Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Krásné

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Krásné, hasicí přístroje Krásné, školení na hasicí přístroje Krásné, prodej hasicích systémů Krásné, prodej hasicích přístrojů Krásné, hasiva a hasicí příslušenství Krásné, Tepostop Krásné, firestop Krásné, hasicí systémy Krásné, hasicí zařízení Krásné, hasicí přístroje Krásné, požární ochrana Krásné, stabilní hasicí zařízení Krásné, lokální stabilní hasicí zařízení Krásné, automatický hasicí systém Krásné, samočinný hasicí systém Krásné, hasit CO2 Krásné, hasit oxid uhličitý Krásné, hasit s inergen Krásné, čisté hasivo Krásné, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Krásné, vodní hasící přístroj Krásné, sněhový hasící přístroj Krásné, pěnový hasící přístroj Krásné, požární zabezpečení Krásné, požární bezpečnost Krásné, protipožární ochrana Krásné, servisní organizace hasících přístrojů Krásné, hasící syytémy serverovny Krásné,hasící filter Krásné, hasící přístroje pro cnc stroje Krásné, hasící systémy pro autobusy Krásné, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.