Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Kaliště

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Kaliště, hasicí přístroje Kaliště, školení na hasicí přístroje Kaliště, prodej hasicích systémů Kaliště, prodej hasicích přístrojů Kaliště, hasiva a hasicí příslušenství Kaliště, Tepostop Kaliště, firestop Kaliště, hasicí systémy Kaliště, hasicí zařízení Kaliště, hasicí přístroje Kaliště, požární ochrana Kaliště, stabilní hasicí zařízení Kaliště, lokální stabilní hasicí zařízení Kaliště, automatický hasicí systém Kaliště, samočinný hasicí systém Kaliště, hasit CO2 Kaliště, hasit oxid uhličitý Kaliště, hasit s inergen Kaliště, čisté hasivo Kaliště, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Kaliště, vodní hasící přístroj Kaliště, sněhový hasící přístroj Kaliště, pěnový hasící přístroj Kaliště, požární zabezpečení Kaliště, požární bezpečnost Kaliště, protipožární ochrana Kaliště, servisní organizace hasících přístrojů Kaliště, hasící syytémy serverovny Kaliště,hasící filter Kaliště, hasící přístroje pro cnc stroje Kaliště, hasící systémy pro autobusy Kaliště, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.