Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Kačlehy

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Kačlehy, hasicí přístroje Kačlehy, školení na hasicí přístroje Kačlehy, prodej hasicích systémů Kačlehy, prodej hasicích přístrojů Kačlehy, hasiva a hasicí příslušenství Kačlehy, Tepostop Kačlehy, firestop Kačlehy, hasicí systémy Kačlehy, hasicí zařízení Kačlehy, hasicí přístroje Kačlehy, požární ochrana Kačlehy, stabilní hasicí zařízení Kačlehy, lokální stabilní hasicí zařízení Kačlehy, automatický hasicí systém Kačlehy, samočinný hasicí systém Kačlehy, hasit CO2 Kačlehy, hasit oxid uhličitý Kačlehy, hasit s inergen Kačlehy, čisté hasivo Kačlehy, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Kačlehy, vodní hasící přístroj Kačlehy, sněhový hasící přístroj Kačlehy, pěnový hasící přístroj Kačlehy, požární zabezpečení Kačlehy, požární bezpečnost Kačlehy, protipožární ochrana Kačlehy, servisní organizace hasících přístrojů Kačlehy, hasící syytémy serverovny Kačlehy,hasící filter Kačlehy, hasící přístroje pro cnc stroje Kačlehy, hasící systémy pro autobusy Kačlehy, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.