Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hýsly

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hýsly, hasicí přístroje Hýsly, školení na hasicí přístroje Hýsly, prodej hasicích systémů Hýsly, prodej hasicích přístrojů Hýsly, hasiva a hasicí příslušenství Hýsly, Tepostop Hýsly, firestop Hýsly, hasicí systémy Hýsly, hasicí zařízení Hýsly, hasicí přístroje Hýsly, požární ochrana Hýsly, stabilní hasicí zařízení Hýsly, lokální stabilní hasicí zařízení Hýsly, automatický hasicí systém Hýsly, samočinný hasicí systém Hýsly, hasit CO2 Hýsly, hasit oxid uhličitý Hýsly, hasit s inergen Hýsly, čisté hasivo Hýsly, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hýsly, vodní hasící přístroj Hýsly, sněhový hasící přístroj Hýsly, pěnový hasící přístroj Hýsly, požární zabezpečení Hýsly, požární bezpečnost Hýsly, protipožární ochrana Hýsly, servisní organizace hasících přístrojů Hýsly, hasící syytémy serverovny Hýsly,hasící filter Hýsly, hasící přístroje pro cnc stroje Hýsly, hasící systémy pro autobusy Hýsly, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.