Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hýskov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hýskov, hasicí přístroje Hýskov, školení na hasicí přístroje Hýskov, prodej hasicích systémů Hýskov, prodej hasicích přístrojů Hýskov, hasiva a hasicí příslušenství Hýskov, Tepostop Hýskov, firestop Hýskov, hasicí systémy Hýskov, hasicí zařízení Hýskov, hasicí přístroje Hýskov, požární ochrana Hýskov, stabilní hasicí zařízení Hýskov, lokální stabilní hasicí zařízení Hýskov, automatický hasicí systém Hýskov, samočinný hasicí systém Hýskov, hasit CO2 Hýskov, hasit oxid uhličitý Hýskov, hasit s inergen Hýskov, čisté hasivo Hýskov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hýskov, vodní hasící přístroj Hýskov, sněhový hasící přístroj Hýskov, pěnový hasící přístroj Hýskov, požární zabezpečení Hýskov, požární bezpečnost Hýskov, protipožární ochrana Hýskov, servisní organizace hasících přístrojů Hýskov, hasící syytémy serverovny Hýskov,hasící filter Hýskov, hasící přístroje pro cnc stroje Hýskov, hasící systémy pro autobusy Hýskov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.