Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hynčina

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hynčina, hasicí přístroje Hynčina, školení na hasicí přístroje Hynčina, prodej hasicích systémů Hynčina, prodej hasicích přístrojů Hynčina, hasiva a hasicí příslušenství Hynčina, Tepostop Hynčina, firestop Hynčina, hasicí systémy Hynčina, hasicí zařízení Hynčina, hasicí přístroje Hynčina, požární ochrana Hynčina, stabilní hasicí zařízení Hynčina, lokální stabilní hasicí zařízení Hynčina, automatický hasicí systém Hynčina, samočinný hasicí systém Hynčina, hasit CO2 Hynčina, hasit oxid uhličitý Hynčina, hasit s inergen Hynčina, čisté hasivo Hynčina, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hynčina, vodní hasící přístroj Hynčina, sněhový hasící přístroj Hynčina, pěnový hasící přístroj Hynčina, požární zabezpečení Hynčina, požární bezpečnost Hynčina, protipožární ochrana Hynčina, servisní organizace hasících přístrojů Hynčina, hasící syytémy serverovny Hynčina,hasící filter Hynčina, hasící přístroje pro cnc stroje Hynčina, hasící systémy pro autobusy Hynčina, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.