Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hynčice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hynčice, hasicí přístroje Hynčice, školení na hasicí přístroje Hynčice, prodej hasicích systémů Hynčice, prodej hasicích přístrojů Hynčice, hasiva a hasicí příslušenství Hynčice, Tepostop Hynčice, firestop Hynčice, hasicí systémy Hynčice, hasicí zařízení Hynčice, hasicí přístroje Hynčice, požární ochrana Hynčice, stabilní hasicí zařízení Hynčice, lokální stabilní hasicí zařízení Hynčice, automatický hasicí systém Hynčice, samočinný hasicí systém Hynčice, hasit CO2 Hynčice, hasit oxid uhličitý Hynčice, hasit s inergen Hynčice, čisté hasivo Hynčice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hynčice, vodní hasící přístroj Hynčice, sněhový hasící přístroj Hynčice, pěnový hasící přístroj Hynčice, požární zabezpečení Hynčice, požární bezpečnost Hynčice, protipožární ochrana Hynčice, servisní organizace hasících přístrojů Hynčice, hasící syytémy serverovny Hynčice,hasící filter Hynčice, hasící přístroje pro cnc stroje Hynčice, hasící systémy pro autobusy Hynčice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.