Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hybrálec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hybrálec, hasicí přístroje Hybrálec, školení na hasicí přístroje Hybrálec, prodej hasicích systémů Hybrálec, prodej hasicích přístrojů Hybrálec, hasiva a hasicí příslušenství Hybrálec, Tepostop Hybrálec, firestop Hybrálec, hasicí systémy Hybrálec, hasicí zařízení Hybrálec, hasicí přístroje Hybrálec, požární ochrana Hybrálec, stabilní hasicí zařízení Hybrálec, lokální stabilní hasicí zařízení Hybrálec, automatický hasicí systém Hybrálec, samočinný hasicí systém Hybrálec, hasit CO2 Hybrálec, hasit oxid uhličitý Hybrálec, hasit s inergen Hybrálec, čisté hasivo Hybrálec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hybrálec, vodní hasící přístroj Hybrálec, sněhový hasící přístroj Hybrálec, pěnový hasící přístroj Hybrálec, požární zabezpečení Hybrálec, požární bezpečnost Hybrálec, protipožární ochrana Hybrálec, servisní organizace hasících přístrojů Hybrálec, hasící syytémy serverovny Hybrálec,hasící filter Hybrálec, hasící přístroje pro cnc stroje Hybrálec, hasící systémy pro autobusy Hybrálec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.