Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hvozdnice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hvozdnice, hasicí přístroje Hvozdnice, školení na hasicí přístroje Hvozdnice, prodej hasicích systémů Hvozdnice, prodej hasicích přístrojů Hvozdnice, hasiva a hasicí příslušenství Hvozdnice, Tepostop Hvozdnice, firestop Hvozdnice, hasicí systémy Hvozdnice, hasicí zařízení Hvozdnice, hasicí přístroje Hvozdnice, požární ochrana Hvozdnice, stabilní hasicí zařízení Hvozdnice, lokální stabilní hasicí zařízení Hvozdnice, automatický hasicí systém Hvozdnice, samočinný hasicí systém Hvozdnice, hasit CO2 Hvozdnice, hasit oxid uhličitý Hvozdnice, hasit s inergen Hvozdnice, čisté hasivo Hvozdnice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hvozdnice, vodní hasící přístroj Hvozdnice, sněhový hasící přístroj Hvozdnice, pěnový hasící přístroj Hvozdnice, požární zabezpečení Hvozdnice, požární bezpečnost Hvozdnice, protipožární ochrana Hvozdnice, servisní organizace hasících přístrojů Hvozdnice, hasící syytémy serverovny Hvozdnice,hasící filter Hvozdnice, hasící přístroje pro cnc stroje Hvozdnice, hasící systémy pro autobusy Hvozdnice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.