Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hvozdec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hvozdec, hasicí přístroje Hvozdec, školení na hasicí přístroje Hvozdec, prodej hasicích systémů Hvozdec, prodej hasicích přístrojů Hvozdec, hasiva a hasicí příslušenství Hvozdec, Tepostop Hvozdec, firestop Hvozdec, hasicí systémy Hvozdec, hasicí zařízení Hvozdec, hasicí přístroje Hvozdec, požární ochrana Hvozdec, stabilní hasicí zařízení Hvozdec, lokální stabilní hasicí zařízení Hvozdec, automatický hasicí systém Hvozdec, samočinný hasicí systém Hvozdec, hasit CO2 Hvozdec, hasit oxid uhličitý Hvozdec, hasit s inergen Hvozdec, čisté hasivo Hvozdec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hvozdec, vodní hasící přístroj Hvozdec, sněhový hasící přístroj Hvozdec, pěnový hasící přístroj Hvozdec, požární zabezpečení Hvozdec, požární bezpečnost Hvozdec, protipožární ochrana Hvozdec, servisní organizace hasících přístrojů Hvozdec, hasící syytémy serverovny Hvozdec,hasící filter Hvozdec, hasící přístroje pro cnc stroje Hvozdec, hasící systémy pro autobusy Hvozdec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.